Adrese:
Unisports.lv
SIA UNISPORTS
Madona, Saules iela 1 A, LV – 4801
Reģ. Nr. 45403004857
SEB Banka, kods UNLALV2X
PVN Nr. LV45403004857
LV65UNLA0030900467948

Tālruņa numurs:
64822911 vai 22069670

E-pasts:
unisports@inbox.lv

Fakss:
64822928

Kontaktu forma

Uz augšu